Vastuvõtt

7. klass


7. klassi vastuvõtt

Haapsalu Põhikool tähtsad telefoninumbrid:

kantselei: 472 4860; õpetajate tuba: 472 4863

direktor: 472 4861; õppealajuhataja: 472 4862. Kooli kodulehe aadress: http://hpk.edu.ee/

 

7. klassi tulevate õpilaste dokumente saab koolile esitada alates 8. juunist - 19. juunini.

Dokumentide loetelu:

a) lapse isikut tõendav dokument;

b) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;

c) tervisekaart või ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist;

d) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus jooksva õppeaasta kohta;

e) õpilase seaduslik esindaja teeb kirjaliku taotluse, mille vorm on printimiseks kättesaadav kooli koduleheküljel.

 

Dokumentide esitamiseks on järgmised võimalused:

1. Paberkandjal taotluse (blankett kooli kodulehel) jt teised dokumendid palume panna ümbrikus kooli postkasti, mis asub peaukse kõrval või saata postiga aadressil Kuuse 1, 90507 Haapsalu linn.

2. Kooli kantseleis 8.-19. juunil tööpäeviti kell 9.00-15.00.

 

*Õpikute väljastamine kooli raamatukogust:

7.a, 7.b, 7.c - 19. augustil kell 9:00 – 14:00

7.e, 7.f, 7.g – 21. augustil kell 9:00 – 14:00

 

*Kool alustab tööd 1. septembril 2020.

Informatsiooni kooli alguse kohta saab kooli kodulehelt.

 

* E-kooli ümberregistreerimiseks võtta ühendust administraator Renee Pajustega aadressil: renee.pajuste@hpk.edu.ee

 

*Koolivormi on võimalik tellida 26. juunini aadressilt

https://hpk.edu.ee/koolivorm

7. klassi vastuvõtt

Haapsalu Põhikool tähtsad telefoninumbrid:

kantselei: 472 4860; õpetajate tuba: 472 4863

direktor: 472 4861; õppealajuhataja: 472 4862. Kooli kodulehe aadress: http://hpk.edu.ee/

 

7. klassi tulevate õpilaste dokumente saab koolile esitada alates 8. juunist - 19. juunini.

Dokumentide loetelu:

a) lapse isikut tõendav dokument;

b) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;

c) tervisekaart või ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist;

d) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus jooksva õppeaasta kohta;

e) õpilase seaduslik esindaja teeb kirjaliku taotluse, mille vorm on printimiseks kättesaadav kooli koduleheküljel.

 

Dokumentide esitamiseks on järgmised võimalused:

1. Paberkandjal taotluse (blankett kooli kodulehel) jt teised dokumendid palume panna ümbrikus kooli postkasti, mis asub peaukse kõrval või saata postiga aadressil Kuuse 1, 90507 Haapsalu linn.

2. Kooli kantseleis 8.-19. juunil tööpäeviti kell 9.00-15.00.

 

*Õpikute väljastamine kooli raamatukogust:

7.a, 7.b, 7.c - 19. augustil kell 9:00 – 14:00

7.e, 7.f, 7.g – 21. augustil kell 9:00 – 14:00

 

*Kool alustab tööd 1. septembril 2020.

Informatsiooni kooli alguse kohta saab kooli kodulehelt.

 

* E-kooli ümberregistreerimiseks võtta ühendust administraator Renee Pajustega aadressil: renee.pajuste@hpk.edu.ee

 

*Koolivormi on võimalik tellida 26. juunini aadressilt

https://hpk.edu.ee/koolivorm