Koolielu

Toitlustamine


10.35-11.10 1.-6. klasside söögivahetund
10.35 1.-3. klassid
10.40 4. klassid
10.45 5. klassid
10.50 6. klassid

11.55-12.30 7.-9. klasside söögivahetund
11.55 9. klassid
12.00 8. klassid
12.05 7. klassid

13.15 pikapäevarühm

Haapsalu Põhikoolis pakutakse õpilastele hommikuputru. Hommikupuder on õpilastele tasuta. Vajalik eelnev registreerimine vastavalt koolis kehtestatud korrale.

Pikapäevarühma toitlustamisel on toidukorra maksumus õpilase kohta 1,48€, millest vanema omaosalus on 0,74€ päevas.Pikapäevarühma toidukorra omaosaluse tasumine toimub eelneval kuul kasutatud toidukordade eest, mille juures on arvestatud korrektselt teavitatud puudumistest. Palume teatada õpilase puudumisest puuduma jäämise esimesel päeval enne kella 12 ja samuti puudumise lõppemisest kooli naasmise päevale eelneval päeval kella 12-ks; enne kl 12 puudumisest teatamise korral võetakse õpilane toidukorralt maha järgmisest päevast, peale kl 12 teatades ülejärgmisest päevast. Puudumiste üle peab arvestust kool.

Eelneva kuu pikapäeva toidukordade eest esitab toitlustaja ehk linnavalitsus arve e-kirja teel hiljemalt jooksva kuu 13. kuupäevaks. Arve tasumise tähtaeg on jooksva kuu 20. kuupäev. Juhul, kui arve ei ole tasutud tähtaegselt, väljastab linnavalitsus kordusarve koos meeldetuletusega 25.kuupäevaks. Maksekorraldusele märgitakse viitenumber ja selgitusse kantakse arve number, kooli nimi ja klass. Arve tasumata jätmisel jooksval kuul on toitlustajal õigus jätta õpilane toitlustamata alates arve esitamisele järgneva kuu 1. kuupäevast kuni võlgnevuste likvideerimiseni.

Vanemal on võimalus taotleda linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnast toetust pikapäevarühma toiduraha tasumiseks (info saamiseks pöörduda linnavalitsuse sotsiaal-ja tervishoiuosakonda tel 47 25 314, 47 25 336, 47 25 337) . Toidust loobumise avaldused saab kooli kantseleist.

 

MENÜÜD

 

 

 

10.35-11.10 1.-6. klasside söögivahetund
10.35 1.-3. klassid
10.40 4. klassid
10.45 5. klassid
10.50 6. klassid

11.55-12.30 7.-9. klasside söögivahetund
11.55 9. klassid
12.00 8. klassid
12.05 7. klassid

13.15 pikapäevarühm

Haapsalu Põhikoolis pakutakse õpilastele hommikuputru. Hommikupuder on õpilastele tasuta. Vajalik eelnev registreerimine vastavalt koolis kehtestatud korrale.

Pikapäevarühma toitlustamisel on toidukorra maksumus õpilase kohta 1,48€, millest vanema omaosalus on 0,74€ päevas.Pikapäevarühma toidukorra omaosaluse tasumine toimub eelneval kuul kasutatud toidukordade eest, mille juures on arvestatud korrektselt teavitatud puudumistest. Palume teatada õpilase puudumisest puuduma jäämise esimesel päeval enne kella 12 ja samuti puudumise lõppemisest kooli naasmise päevale eelneval päeval kella 12-ks; enne kl 12 puudumisest teatamise korral võetakse õpilane toidukorralt maha järgmisest päevast, peale kl 12 teatades ülejärgmisest päevast. Puudumiste üle peab arvestust kool.

Eelneva kuu pikapäeva toidukordade eest esitab toitlustaja ehk linnavalitsus arve e-kirja teel hiljemalt jooksva kuu 13. kuupäevaks. Arve tasumise tähtaeg on jooksva kuu 20. kuupäev. Juhul, kui arve ei ole tasutud tähtaegselt, väljastab linnavalitsus kordusarve koos meeldetuletusega 25.kuupäevaks. Maksekorraldusele märgitakse viitenumber ja selgitusse kantakse arve number, kooli nimi ja klass. Arve tasumata jätmisel jooksval kuul on toitlustajal õigus jätta õpilane toitlustamata alates arve esitamisele järgneva kuu 1. kuupäevast kuni võlgnevuste likvideerimiseni.

Vanemal on võimalus taotleda linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnast toetust pikapäevarühma toiduraha tasumiseks (info saamiseks pöörduda linnavalitsuse sotsiaal-ja tervishoiuosakonda tel 47 25 314, 47 25 336, 47 25 337) . Toidust loobumise avaldused saab kooli kantseleist.

 

MENÜÜD