Õppetöö

Ainekavad

1. klass
Tööõpetus
Matemaatika
Muusika
Rütmika
Kunstiõpetus
Loodusõpetus
Kehaline kasvatus
Eesti keel

2. klass
Matemaatika
Loodus- ja inimeseõpetus
Kehaline kasvatus
Kunstiõpetus
Eesti keel
Rütmika
Muusika
Tööõpetus

3. klass
Muusika
Matemaatika
Kunstiõpetus
Eesti keel
Kehaline kasvatus
Inglise keel
Loodus- ja inimeseõpetus
Informaatika
Tööõpetus

4. klass
Tehnoloogiaõpetus
Muusika
Matemaatika
Loodusõpetus
Käsitöö
Kunstiõpetus
Kehaline kasvatus
Inglise keel
Eesti keel
Informaatika

5. klass
Muusika
Loodusõpetus
Matemaatika
Käsitöö
Eesti keel
Inimeseõpetus
Kehaline kasvatus
Kirjandus
Kunstiõpetus
Ajalugu
Inglise keel
Informaatika
Tehnoloogiaõpetus

6. klass
Ühiskonnaõpetus
Muusika
Kehaline kasvatus
Ajalugu
B-võõrkeel
Inimeseõpetus
Kirjandus
Eesti keel
Kunstiõpetus
Tehnoloogiaõpetus
Inglise keel

7. klass
B-võõrkeel
Usundiõpetus
Muusika
Matemaatika
Kehaline kasvatus
Kirjandus
Kunstiõpetus
Käsitöö/kodundus
Loodusõpetus
Inimeseõpetus
Inglise keel
Informaatika
Geograafia
Eesti keel
Ajalugu
Bioloogia
Tehnoloogiaõpetus

8. klass
B-võõrkeel
Muusika
Matemaatika
Käsitöö
Inglise keel
Inimeseõpetus
Keemia
Kehaline kasvatus
Kirjandus
Informaaatika
Geograafia
Füüsika
Eesti keel
Bioloogia
Ajalugu
Kunstiõpetus
Tehnoloogiaõpetus

9. klass
Ajalugu
Eesti keel
Füüsika
Geograafia
Inglise keel
Kehaline kasvatus
Kirjandus
Matemaatika
Muusika
B-võõrkeel
Ühiskonnaõpetus
Bioloogia
Kunstiõpetus
Tehnoloogiaõpetus
Karjääriõpetus