ARNO


Haapsalu linn on läinud üle haridusteenuste haldamise süsteemile ARNO

https://piksel.ee/arno/haapsalu/

Arno on tarkvarasüsteem haridusteenuste haldamiseks, millele on turvaliselt tagatud juurdepääs haridusasutustel ja lastevanematel. Süsteem lihtsustab haridusasutuse tööd andmete haldamisel. Suureneb läbipaistvus lastevanematele.

Süsteemi eesmärk on koguda ja töödelda vajalikku teavet haridusteenuste (üldharidus, huviharidus ja huvitegevus) korraldamiseks Haapsalu linnas, menetleda haridusteenuste osutamisega seotud toetusi ja taotlusi ning pidada arvestust:
1) üldharidust omandavate õpilaste üle;
2) huviharidust omandavate õpilaste üle;
3) huvitegevuses osalevate õpilaste üle;

Süsteemi andmeid kasutatakse Haapsalu üldhariduse, huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse tagamiseks ning riiklikesse registritesse andmete esitamiseks.

Lapsevanema roll ARNO süsteemis

Lapsevanem peab ID kaardiga logima kõigepealt e- keskkonda Haapsalu linna haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO. Sisselogimisel kuvatakse lapsevanemale lapsega soetud andmed, mis tulevad rahvastikuregistrist ja Eesti Hariduse Infosüsteemist. Lapsevanemal on mugav vaadata oma lapsega seonduvat (haridusteenused) ühest kohast. Lapsevanem saab ARNOS esitada lapsega soetuid taotlusi (koolikoha taotlused 1 klass kuni 9 klass, üldhariduskoolide huviringide ja huvikoolide vastuvõtmise ja väljaarvamise taotlused). Samuti saab/ peab lapsevanem kinnitama lapsega seotud taotlused.

Arnos näeb lapsevanem, kas tema laps on saanud koha üldhariduskoolis, huvikoolis, kooli huviringis ning näeb kõiki võimalikke pakkumisi, mis on tehtud tema lapsele. Samuti saab ta e-maili olemasolu korral vastavaid teavitusi. Seega on väga oluline, et lapsevanem esitab süsteemi sisse logides võimalikult täpsed andmed.

Täpsem info Haapsalu linnavalitsuse kodulehelt.

Lisainfo: Urve.Sarapik@haapsalulv.ee või 47 24 45

Haapsalu linn on läinud üle haridusteenuste haldamise süsteemile ARNO

https://piksel.ee/arno/haapsalu/

Arno on tarkvarasüsteem haridusteenuste haldamiseks, millele on turvaliselt tagatud juurdepääs haridusasutustel ja lastevanematel. Süsteem lihtsustab haridusasutuse tööd andmete haldamisel. Suureneb läbipaistvus lastevanematele.

Süsteemi eesmärk on koguda ja töödelda vajalikku teavet haridusteenuste (üldharidus, huviharidus ja huvitegevus) korraldamiseks Haapsalu linnas, menetleda haridusteenuste osutamisega seotud toetusi ja taotlusi ning pidada arvestust:
1) üldharidust omandavate õpilaste üle;
2) huviharidust omandavate õpilaste üle;
3) huvitegevuses osalevate õpilaste üle;

Süsteemi andmeid kasutatakse Haapsalu üldhariduse, huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse tagamiseks ning riiklikesse registritesse andmete esitamiseks.

Lapsevanema roll ARNO süsteemis

Lapsevanem peab ID kaardiga logima kõigepealt e- keskkonda Haapsalu linna haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO. Sisselogimisel kuvatakse lapsevanemale lapsega soetud andmed, mis tulevad rahvastikuregistrist ja Eesti Hariduse Infosüsteemist. Lapsevanemal on mugav vaadata oma lapsega seonduvat (haridusteenused) ühest kohast. Lapsevanem saab ARNOS esitada lapsega soetuid taotlusi (koolikoha taotlused 1 klass kuni 9 klass, üldhariduskoolide huviringide ja huvikoolide vastuvõtmise ja väljaarvamise taotlused). Samuti saab/ peab lapsevanem kinnitama lapsega seotud taotlused.

Arnos näeb lapsevanem, kas tema laps on saanud koha üldhariduskoolis, huvikoolis, kooli huviringis ning näeb kõiki võimalikke pakkumisi, mis on tehtud tema lapsele. Samuti saab ta e-maili olemasolu korral vastavaid teavitusi. Seega on väga oluline, et lapsevanem esitab süsteemi sisse logides võimalikult täpsed andmed.

Täpsem info Haapsalu linnavalitsuse kodulehelt.

Lisainfo: Urve.Sarapik@haapsalulv.ee või 47 24 45