Meie koolist

Õppenõukogud


Õppenõukogu nr 9 31.08.2015
Õppenõukogu nr 10 04.02.2016
Õppenõukogu nr 11 31.03.2016
Õppenõukogu nr 12 03.06.2016
Õppenõukogu nr 13 17.06.2016
Õppenõukogu nr 14 30.08.2016
Õppenõukogu nr 15 12.01.2017
Õppenõukogu nr 16 02.06.2017
Õppenõukogu nr 17 16.06.2017
Õppenõukogu nr 18 30.08.2017
Õppenõukogu nr 19 07.12.2017
Õppenõukogu nr 20 11.01.2018
Õppenõukogu nr 21 07.06.2018
Õppenõukogu nr 22 15.06.2018
Õppenõukogu nr 23 30.08.2018
Õppenõukogu nr 24 10.01.2019
Õppenõukogu nr 25 07.06.2019
Õppenõukogu nr 26 14.06.2019
Õppenõukogu nr 27 20.06.2019

Õppenõukogu nr 28 28.08.2019

1. Täiendava õppetöö tulemuste kinnitamine ja õpilaste üleviimine järgmisesse klassi.

2. Kokkuvõte 2018/19. õppeaastast.

 

Õppenõukogu nr 29 19.09.2019

1. Õppenõukogu sekretäri valimine

2. Kooli üldeesmärkide kinnitamine 2019/20. õppeaastaks.

3. 2019/2020. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.

 

Õppenõukogu nr 30 05.06.2020

1. 1.-8. klasside õpilaste tunnustamine kiituskirja ja ainekiituskirjaga.

2. 1.-8. klasside õpilaste klassi lõpetamine.

3. 1.-8. klassi õpilastele täiendava õppetöö määramine.

4. 9. klasside õpilastele täiendava õppetöö määramine.

 

Õppenõukogu nr 31 12.06.2020

1. 1.-8. klasside õpilaste täiendava õppetöö tulemuste kinnitamine.

2. 9. klasside täiendava õppetöö tulemuste kinnitamine.

3. 9. klassi lõpetajate tunnustamine ainekiituskirjaga ja kiitusega lõputunnistuste väljaandmise kinnitamine.

4. 9. klasside lõpetajate nimekirjade kinnitamine.

 

Õppenõukogu nr 32 28.08.2020

1. Täiendava õppetöö tulemuste kinnitamine ja õpilaste üleviimine järgmisesse klassi.

2. Kokkuvõte 2019/20. õppeaastast.

3. Õppeaasta eesmärkide seadmine 2020/21. õppeaastaks.

 

Õppenõukogu nr 33 11.06.2021

1. 1.-8. klasside õpilaste tunnustamine kiituskirja ja ainekiituskirjaga.

2. 1.-8. klasside õpilaste klassi lõpetamine. Klassijuhatajate kokkuvõtted õppe- ja kasvatustöö tulemuste kohta.

3. Täiendava õppetöö määramine 1.-9. klasside õpilastele.

4. 9. klasside lõpetamine. 9. klassi lõpetajate tunnustamine ainekiituskirjaga ja kiitusega lõputunnistuste väljaandmise kinnitamine.

5. 9. klasside lõpetajate nimekirjade kinnitamine.

 

Õppenõukogu nr 34 30.08.2021

1. Täiendava õppetöö tulemuste kinnitamine ja õpilaste üleviimine järgmisesse klassi.

2. Kokkuvõte õppe- ja kasvatustööst 2020/21. õppeaastast.

3. Õppeaasta eesmärkide seadmine 2021/22. õppeaastaks.

4. Vanema soovil koduõppe rakendamine.

5. Sisehindamise tulemuste arutelu ja arengukava parendustegevuste kavandamine.

 

Õppenõukogu nr 35 16.12.2021

1. Kooli arengukava (2021-2024) arutelu ja arvamuse avaldamine arengukava kohta.

 

Õppenõukogu nr 36 13.06.2022

1. 1.-8. klasside õpilaste tunnustamine kiituskirja ja ainekiituskirjaga.

2. 1.-8. klasside õpilaste klassi lõpetamine. Klassijuhatajate kokkuvõtted õppe- ja kasvatustöö tulemuste kohta.

3. Täiendava õppetöö määramine 1.-9. klasside õpilastele.

4. 9. klasside lõpetamine. 9. klassi lõpetajate tunnustamine ainekiituskirjaga ja kiitusega lõputunnistuste väljaandmise kinnitamine.

5. 9. klasside lõpetajate nimekirjade kinnitamine.

 

Õppenõukogu nr 37 17.06.2022

1. 9. klasside õpilaste täiendava õppetöö tulemused

2. 9. klasside lõpetajad ning nende tunnustamine kiituskirja ja ainekiituskirjaga.

 

Õppenõukogu nr 38 30.08.2022

1. Täiendava õppetöö tulemuste kinnitamine ja õpilaste üleviimine järgmisesse klassi.

2. Kokkuvõte õppe- ja kasvatustööst 2021/22. õppeaastast.

3. Õppeaasta eesmärkide seadmine 2022/23. õppeaastaks

 

Õppenõukogu nr 39 13.06.2023

1. 1.-8. klasside õpilaste tunnustamine kiituskirja ja ainekiituskirjaga.

2. 1.-8. klasside õpilaste klassi lõpetamine. Klassijuhatajate kokkuvõtted õppe- ja kasvatustöö tulemuste kohta.

3. Täiendava õppetöö määramine 1.-9. klasside õpilastele.

4. 9. klasside lõpetamine. 9. klassi lõpetajate tunnustamine ainekiituskirjaga ja kiitusega lõputunnistuste väljaandmise kinnitamine.

5. 9. klasside lõpetajate nimekirjade kinnitamine.

 

Õppenõukogu nr 40 16.06.2023

1. 9. klasside õpilaste täiendava õppetöö tulemused

2. 9. klasside lõpetajad ning nende tunnustamine kiituskirja ja ainekiituskirjaga.

 

Õppenõukogu nr 41 20.06.2023

1. Vene õppekeelega 9.klassi õpilaste lõpetamine.

 

Õppenõukogu nr 42 30.08.2023

1. Täiendava õppetöö tulemuste kinnitamine ja õpilaste üleviimine järgmisesse klassi.

2. Kokkuvõte õppe- ja kasvatustööst 2022/23. õppeaastast.

3. Õppeaasta eesmärkide seadmine 2023/24. õppeaastaks

 

Õppenõukogu nr 43 11.06.2024

1. 1.-8. klasside õpilaste tunnustamine kiituskirja ja ainekiituskirjaga.

2. 1.-8. klasside õpilaste klassi lõpetamine. Klassijuhatajate kokkuvõtted õppe- ja kasvatustöö tulemuste kohta.

3. Täiendava õppetöö määramine 1.-9. klasside õpilastele.

4. 9. klasside lõpetamine. 9. klassi lõpetajate tunnustamine ainekiituskirjaga ja kiitusega lõputunnistuste väljaandmise kinnitamine.

5. 9. klasside lõpetajate nimekirjade kinnitamine.

 

Õppenõukogu nr 44 14.06.2024

1. 9. klasside õpilaste täiendava õppetöö tulemused

2. 9. klasside lõpetajad ning nende tunnustamine kiituskirja ja ainekiituskirjaga.

3. Kooli sisehindamise aruande arutelu ja ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks (parendustegevused uuel arengukava perioodil).

 

Õppenõukogu nr 45 20.06.2024

1. Vene õppekeelega 9.klassi õpilaste lõpetamine.

 

Õppenõukogu nr 46 29.08.2024

1. Täiendava õppetöö tulemuste kinnitamine ja õpilaste üleviimine järgmisesse klassi.

2. Kokkuvõte õppe- ja kasvatustööst 2023/24. õppeaastast.

3. Õppeaasta eesmärkide seadmine 2024/25. õppeaastaks

4. Kooli õppekava ja selle muudatuste arutelu. Arvamise avaldamine õppekava muudatuste kohta.

Õppenõukogu nr 9 31.08.2015
Õppenõukogu nr 10 04.02.2016
Õppenõukogu nr 11 31.03.2016
Õppenõukogu nr 12 03.06.2016
Õppenõukogu nr 13 17.06.2016
Õppenõukogu nr 14 30.08.2016
Õppenõukogu nr 15 12.01.2017
Õppenõukogu nr 16 02.06.2017
Õppenõukogu nr 17 16.06.2017
Õppenõukogu nr 18 30.08.2017
Õppenõukogu nr 19 07.12.2017
Õppenõukogu nr 20 11.01.2018
Õppenõukogu nr 21 07.06.2018
Õppenõukogu nr 22 15.06.2018
Õppenõukogu nr 23 30.08.2018
Õppenõukogu nr 24 10.01.2019
Õppenõukogu nr 25 07.06.2019
Õppenõukogu nr 26 14.06.2019


Õppenõukogu nr 27 20.06.2019

Õppenõukogu nr 28 28.08.2019

1. Täiendava õppetöö tulemuste kinnitamine ja õpilaste üleviimine järgmisesse klassi.

2. Kokkuvõte 2018/19. õppeaastast.

 

Õppenõukogu nr 29 19.09.2019

1. Õppenõukogu sekretäri valimine

2. Kooli üldeesmärkide kinnitamine 2019/20. õppeaastaks.

3. 2019/2020. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.

 

Õppenõukogu nr 30 05.06.2020

1. 1.-8. klasside õpilaste tunnustamine kiituskirja ja ainekiituskirjaga.

2. 1.-8. klasside õpilaste klassi lõpetamine.

3. 1.-8. klassi õpilastele täiendava õppetöö määramine.

4. 9. klasside õpilastele täiendava õppetöö määramine.

 

Õppenõukogu nr 31 12.06.2020

1. 1.-8. klasside õpilaste täiendava õppetöö tulemuste kinnitamine.

2. 9. klasside täiendava õppetöö tulemuste kinnitamine.

3. 9. klassi lõpetajate tunnustamine ainekiituskirjaga ja kiitusega lõputunnistuste väljaandmise kinnitamine.

4. 9. klasside lõpetajate nimekirjade kinnitamine.

 

Õppenõukogu nr 32 28.08.2020

1. Täiendava õppetöö tulemuste kinnitamine ja õpilaste üleviimine järgmisesse klassi.

2. Kokkuvõte 2019/20. õppeaastast.

3. Õppeaasta eesmärkide seadmine 2020/21. õppeaastaks.

 

Õppenõukogu nr 33 11.06.2021

1. 1.-8. klasside õpilaste tunnustamine kiituskirja ja ainekiituskirjaga.

2. 1.-8. klasside õpilaste klassi lõpetamine. Klassijuhatajate kokkuvõtted õppe- ja kasvatustöö tulemuste kohta.

3. Täiendava õppetöö määramine 1.-9. klasside õpilastele.

4. 9. klasside lõpetamine. 9. klassi lõpetajate tunnustamine ainekiituskirjaga ja kiitusega lõputunnistuste väljaandmise kinnitamine.

5. 9. klasside lõpetajate nimekirjade kinnitamine.

 

Õppenõukogu nr 34 30.08.2021

1. Täiendava õppetöö tulemuste kinnitamine ja õpilaste üleviimine järgmisesse klassi.

2. Kokkuvõte õppe- ja kasvatustööst 2020/21. õppeaastast.

3. Õppeaasta eesmärkide seadmine 2021/22. õppeaastaks.

4. Vanema soovil koduõppe rakendamine.

5. Sisehindamise tulemuste arutelu ja arengukava parendustegevuste kavandamine.

 

Õppenõukogu nr 35 16.12.2021

1. Kooli arengukava (2021-2024) arutelu ja arvamuse avaldamine arengukava kohta.

 

Õppenõukogu nr 36 13.06.2022

1. 1.-8. klasside õpilaste tunnustamine kiituskirja ja ainekiituskirjaga.

2. 1.-8. klasside õpilaste klassi lõpetamine. Klassijuhatajate kokkuvõtted õppe- ja kasvatustöö tulemuste kohta.

3. Täiendava õppetöö määramine 1.-9. klasside õpilastele.

4. 9. klasside lõpetamine. 9. klassi lõpetajate tunnustamine ainekiituskirjaga ja kiitusega lõputunnistuste väljaandmise kinnitamine.

5. 9. klasside lõpetajate nimekirjade kinnitamine.

 

Õppenõukogu nr 37 17.06.2022

1. 9. klasside õpilaste täiendava õppetöö tulemused

2. 9. klasside lõpetajad ning nende tunnustamine kiituskirja ja ainekiituskirjaga.

 

Õppenõukogu nr 38 30.08.2022

1. Täiendava õppetöö tulemuste kinnitamine ja õpilaste üleviimine järgmisesse klassi.

2. Kokkuvõte õppe- ja kasvatustööst 2021/22. õppeaastast.

3. Õppeaasta eesmärkide seadmine 2022/23. õppeaastaks

 

Õppenõukogu nr 39 13.06.2023

1. 1.-8. klasside õpilaste tunnustamine kiituskirja ja ainekiituskirjaga.

2. 1.-8. klasside õpilaste klassi lõpetamine. Klassijuhatajate kokkuvõtted õppe- ja kasvatustöö tulemuste kohta.

3. Täiendava õppetöö määramine 1.-9. klasside õpilastele.

4. 9. klasside lõpetamine. 9. klassi lõpetajate tunnustamine ainekiituskirjaga ja kiitusega lõputunnistuste väljaandmise kinnitamine.

5. 9. klasside lõpetajate nimekirjade kinnitamine.

 

Õppenõukogu nr 40 16.06.2023

1. 9. klasside õpilaste täiendava õppetöö tulemused

2. 9. klasside lõpetajad ning nende tunnustamine kiituskirja ja ainekiituskirjaga.

 

Õppenõukogu nr 41 20.06.2023

1. Vene õppekeelega 9.klassi õpilaste lõpetamine.

 

Õppenõukogu nr 42 30.08.2023

1. Täiendava õppetöö tulemuste kinnitamine ja õpilaste üleviimine järgmisesse klassi.

2. Kokkuvõte õppe- ja kasvatustööst 2022/23. õppeaastast.

3. Õppeaasta eesmärkide seadmine 2023/24. õppeaastaks

 

Õppenõukogu nr 43 11.06.2024

1. 1.-8. klasside õpilaste tunnustamine kiituskirja ja ainekiituskirjaga.

2. 1.-8. klasside õpilaste klassi lõpetamine. Klassijuhatajate kokkuvõtted õppe- ja kasvatustöö tulemuste kohta.

3. Täiendava õppetöö määramine 1.-9. klasside õpilastele.

4. 9. klasside lõpetamine. 9. klassi lõpetajate tunnustamine ainekiituskirjaga ja kiitusega lõputunnistuste väljaandmise kinnitamine.

5. 9. klasside lõpetajate nimekirjade kinnitamine.

 

Õppenõukogu nr 44 14.06.2024

1. 9. klasside õpilaste täiendava õppetöö tulemused

2. 9. klasside lõpetajad ning nende tunnustamine kiituskirja ja ainekiituskirjaga.

3. Kooli sisehindamise aruande arutelu ja ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks (parendustegevused uuel arengukava perioodil).

 

Õppenõukogu nr 45 20.06.2024

1. Vene õppekeelega 9.klassi õpilaste lõpetamine.

 

Õppenõukogu nr 46 29.08.2024

1. Täiendava õppetöö tulemuste kinnitamine ja õpilaste üleviimine järgmisesse klassi.

2. Kokkuvõte õppe- ja kasvatustööst 2023/24. õppeaastast.

3. Õppeaasta eesmärkide seadmine 2024/25. õppeaastaks

4. Kooli õppekava ja selle muudatuste arutelu. Arvamise avaldamine õppekava muudatuste kohta.