Uudised

Toiduabi 26. märts HaapsaluPK


Toiduabi pakkumine õpilastele eriolukorra kehtivuse ajal

Seoses eriolukorra kehtestamisega ja asjaoluga, et teatud osale õppuritele on äärmiselt oluline tagada ka kaugõppel olles toiduabi, korraldab Haapsalu Linnavalitsus toiduabi abivajajatele

Haapsalu linna üldhariduskoolis õppivatele õpilastele.

Toiduabi taotlemiseks on kaks võimalust.

Vanem teavitab klassijuhatajat toiduabi vajadusest ning täpsustab kontaktid ja taotlemise põhjuse.

Teine võimalus on vanemal või eestkostjal esitada kirjalik taotlus Haapsalu Linnavalitsusele. Taotluses märkida taotleja nimi, isikukood, elukoht, toetuse taotlemise põhjus.

Taotlust ei pea esitama, kui abivajajaga on juba personaalselt ühendust võetud või abivajadus on juba esitatud.

Toiduabi pakutakse kuni eriolukorra lõppemiseni.

Toiduabi pakkumine õpilastele eriolukorra kehtivuse ajal

Seoses eriolukorra kehtestamisega ja asjaoluga, et teatud osale õppuritele on äärmiselt oluline tagada ka kaugõppel olles toiduabi, korraldab Haapsalu Linnavalitsus toiduabi abivajajatele

Haapsalu linna üldhariduskoolis õppivatele õpilastele.

Toiduabi taotlemiseks on kaks võimalust.

Vanem teavitab klassijuhatajat toiduabi vajadusest ning täpsustab kontaktid ja taotlemise põhjuse.

Teine võimalus on vanemal või eestkostjal esitada kirjalik taotlus Haapsalu Linnavalitsusele. Taotluses märkida taotleja nimi, isikukood, elukoht, toetuse taotlemise põhjus.

Taotlust ei pea esitama, kui abivajajaga on juba personaalselt ühendust võetud või abivajadus on juba esitatud.

Toiduabi pakutakse kuni eriolukorra lõppemiseni.