Uudised

Haapsalu Põhikool viib läbi riigihanke 03. september HaapsaluPK


Haapsalu Põhikool viib läbi riigihanke "Toidu ja toiduainete veoteenuse osutamine Haapsalu linna haridusasutustele Haapsalu Linna Algkool ja Lasteaed Vikerkaar 2022 - 2024".

Hankelepingu eesmärk on sõlmida teenuse leping toidu vedamiseks vastavalt hankes toodud tingimustele.

Hankedokumentatsioon asub Riigihangete registris, hanke viitenumber on 240285.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 24.09.2021 kell 11:00 riigihangete registri keskkonnas.

Hanke kontaktisik:
Madis Raudsepp
Linnavara spetsialist
Haapsalu Linnavalitsus
Tel 472 5311, 5344 5699
e-post: madis.raudsepp@haapsalulv.ee

Haapsalu Põhikool viib läbi riigihanke "Toidu ja toiduainete veoteenuse osutamine Haapsalu linna haridusasutustele Haapsalu Linna Algkool ja Lasteaed Vikerkaar 2022 - 2024".

Hankelepingu eesmärk on sõlmida teenuse leping toidu vedamiseks vastavalt hankes toodud tingimustele.

Hankedokumentatsioon asub Riigihangete registris, hanke viitenumber on 240285.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 24.09.2021 kell 11:00 riigihangete registri keskkonnas.

Hanke kontaktisik:
Madis Raudsepp
Linnavara spetsialist
Haapsalu Linnavalitsus
Tel 472 5311, 5344 5699
e-post: madis.raudsepp@haapsalulv.ee