Uudised

Distantsõppe 11. detsember HaapsaluPK


Haapsalu Põhikool tänab oma õpilasi ja vanemaid mõistva ning distsiplineeritud suhtumise eest! Tänu sellele saime käia koolis.  

Alates 14. detsembrist läheme distantsõppele. Kontakttunnid koolis toimuvad hariduslike erivajadustega õpilastele. Täpsem informatsioon ekoolis.  

Haapsalu Põhikool tänab oma õpilasi ja vanemaid mõistva ning distsiplineeritud suhtumise eest! Tänu sellele saime käia koolis.  

Alates 14. detsembrist läheme distantsõppele. Kontakttunnid koolis toimuvad hariduslike erivajadustega õpilastele. Täpsem informatsioon ekoolis.