Ruumid

Majajuht 2017/18 õppeaastal

 

0-korrus

003  Poiste tööõpetus

004  Võimla

005  Aeroobikasaal

Keh.kasv. kabinet Marite Nelis, Brit Ojamu, Sirle Nekraš, Mairon Lepik,

Erkki Lass

006  Medõde

007  Kunstiklass Paula Marit Leiumaa

008

Söökla

Kohvik

Garderoob

 

Esimene korrus

101 2.b Liia Lees

102 2.a Krista Kuuskla

103 3.b Lehti Padu

104 1.b Piret Pärnapuu

105 1.a Anne Lillemäe

106 4.a Ruth Kampmann

107 3.a Malle Prikk

109 kantselei sekretär Ruth Karu, majandusjuhataja Toivo Birk

direktor Anne Mahoni

110 huvijuht Siim Birk

111 labor

112 Keemia Ülle Rääli

113 Õppeköök Siiri Reimann/ Janne Muuli

114 Tunnirahuklass Sirje Maar

115 Käsitööklass Siiri Reimann/Janne Muuli

116 Ajalugu Heinar Tuulberg

118 Õpetajate tuba

119 Õppealajuhataja Ülle Lobjakas, arendusjuht Kristi Karm, sotsiaaltöötaja Katrin Tiido, hariduslike erivajadustega õpilaste õppekoordinaator Merle Muru

 

 

Teine korrus

201 Matemaatika Lea Liht

202 Matemaatika Kaja Engman

203 Matemaatika Ülle Lumeste, Elju Herja

204 5.b Helge Käär

205 4.c Evelin Palmiste

206 5.a Triinu Suitsberg

207 Muusika Lea Semerik

208 Arvutiklass Renee Pajuste

210 Arvutiklass Mart Pett

211 Raamatukogu Mare Rand

212 Logopeed Maive Toom

213 Võõrkeel Riina Soodam

214 5.c Kai Huul

215 Bioloogia Inna Särel

216 Võõrkeel Margit Peenoja

217 Bioloogia Merike Bauman

 

Kolmas korrus

301 Eesti keel Tiia Toomsalu

302 Eesti keel Mall Kahar

303 Eesti keel Taimi Vilta

304 Võõrkeel Ursula Matvejeva

305 Võõrkeel Jelena Turevitš

306 Võõrkeel Marianne Samm

307 Geograafia Reet Tuisk

309 Triinu Suitsberg

310- I Võõrkeel Irma End-Rääli

310-II Võõrkeel Elle Oruste

311 Aula

312 Füüsika Veikko Kõrv

313 Auditoorium/Muusika Ilona Aasvere

314 Võõrkeel Terje Konsap

315 Psühholoog Liis Toom

316 4.b Karin Kaljuvere

317 Õpilasomavalitsus