Pikapäevarühmad

Alates 4. septembrist töötab 1.-4. klasside õpilastele üks pikapäevarühm.

Pikapäevarühma võetakse õpilasi vanema avalduse alusel.

Pikapäevarühmade söömine on kell 13.50.

 

 

Vajadusel korrigeeritakse pikapäevarühmade tunniplaani ning avatakse veel üks

pikapäevarühm.