Missioon ja visioon

Missioon

Haapsalu põhikool on põhiharidust võimaldav, avatud suhtumisega, turvaline ja õpihuvi väärtustav kool.

 

Visioon

Haapsalu põhikool on kaasav, kogukonna arengut toetav positiivse keskkonnaga kool.