Dokumendid ja blanketid

Arengukava

Põhimäärus

Asjaajamiskord

Hindamise kord

Õppekava üldosa

Kodukord

Tunnirahuklassi töökord

Kehalise kasvatuse tunni kodukord

Õpilaste tunnustamise kord

Koolikohustuse täitmise kord

Pedagoogide ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Õpilaste kooli vastuvõtu ja koolist väljaarvamise kord

Tasemegrupide moodustamise kord

Individuaalse õppekava rakendamise kord

Päevakava

Loovtöö tagasisideleht õpilasele

Loovtööde juhend 2016

Tugisüsteem

Taotlus 2.-9. klassi astujale

Töökorralduse reeglid

Pikapäevarühma töökorralduse alused

Pikapäevarühma paevakava

Loovtööde teemad 2017

Õpilasesinduse põhimäärus

Tervisekaitsenõuded koolile

Tervisekaitenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele

 

Haapsalu Põhikoolis kehtivad Haapsalu Gümnaasiumi õppekorralduslikud dokumendid.