Ainekavad

1. klass

Tööõpetus

Matemaatika

Muusika

Rütmika

Kunst

Loodusõpetus

Kehaline kasvatus

Eesti keel

 

 

2. klass

Matemaatika

Majandusõpetus

Loodus- ja inimeseõpetus

Kehaline kasvatus

Kunst

Eesti keel

Inimeseõpetus

Rütmika

Muusika

Tööõpetus

Usundiõpetus

 

 

3. klass

Muusika

Matemaatika

Majandusõpe

Kunst

Kehaline kasvatus

Inglise keel

Loodus- ja inimeseõpetus

Informaatika

Eesti keel

 

 

4. klass

Tehnoloogiaõpetus

Muusika

Matemaatika

Loodusõpetus

Käsitöö

Kunst

Kehaline kasvatus

Inglise keel

Eesti keel

Informaatika

 

 

5. klass

Usundiõpetus

Muusika

Loodusõpetus

Matemaatika

Käsitöö

Eesti keel

Inimeseõpetus

Kehaline kasvatus

Kirjandus

Kunst

Ajalugu

Inglise keel

Informaatika

Tehnoloogiaõpetus

 

 

6. klass

Ühiskonnaõpetus

Muusika

Kehaline kasvatus

Ajalugu

B-võõrkeel

Inglise keel

Tehnoloogiaõpetus

Kunstiõpetus

Inimeseõpetus

Kirjandus

Eesti keel

 

7. klass

B-võõrkeel

Usundiõpetus

Muusika

Matemaatika

Kehaline kasvatus

Kirjandus

Kunst

Käsitöö/kodundus

Loodusõpetus

Inimeseõpetus

Inglise keel

Informaatika

Geograafia

Eesti keel

Ajalugu

Bioloogia

Tehnoloogiaõpetus

Kunstiõpetus

 

 

8. klass

B-võõrkeel

Muusika

Matemaatika

Käsitöö

Inglise keel

Inimeseop

Keemia

Kehaline kasvatus

Kirjandus

Informaaatika

Geograafia

Füüsika

Eesti keel

Bioloogia

Ajalugu

Tehnoloogiaõpetus

Kunstiõpetus

 

 

9. klass

Ajalugu

Eesti keel

Füüsika

Geograafia

Inglise keel

Kehaline kasvatus

Kirjandus

Matemaatika

Muusika

B-võõrkeel

Ühisk. õpetus

Karjääriõpetus

Tehnoloogiaõpetus

Bioloogia

Kunstiõpetus

Keemia